Sporządź raport z wykonanej pracy wg. poniższych wytycznych. Jeżeli któreś z pól nie dotyczy Ciebie wpisz „nie dotyczy” lub pozostaw puste. Pamiętaj by wszystkie informacje przekazać możliwie jak najkrócej i precyzyjnie.